danceazari

https://t.me/joinchat/AAAAAEG2XseAO-vlyqGwZg

فروش محصول نقدی است و فقط هزینه ارسال می ماند که در تحویل  به پیک پرداخت می شود
برای در یافت کارت
@az_onlinbot
در تماس تلگرامی بفر مایید از فروشگاه 9 خرید انجام شده شماره کارت ارسال می شود