مجموعه اموزش نهایی 13 DVD_ (برای خرید عضویت لازم است)

6,000 تومان
250 گرم

مژده <br>نسخه دانلود این محصول هم امد <br>تلگرام وارد بشید <br><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/TK_SAS" title="Link: https://t.me/TK_SAS">https://t.me/TK_SAS</a><br><br><br><br><br> <span> <span> <span> <span> <span> <span> <span> <span> <span> <span> <span> <span>این محصول نهایی خود اموز در کل اذربایجان و ایران می باشد و شکی نیست که با توجه به تعداد روش و متدد های اموزشی برای خانم و اقا یان امکان &nbsp;عدم فراگیری با این مجموعه حدودا صفر است&nbsp;<br><br><br>13dvd کاملا پرو &nbsp;هر دی وی دی 6 الی 8 سی دی&nbsp;<br>برای تمام &nbsp;سنسن &nbsp;از صفر و مبتدی حدود 100 ساعت تمام اموز های رقص اذربایجان &nbsp; بعلاوه حدود 15 ساعت از تمام اهنگ های شاد رقص به صورت MP3 &nbsp;و بعلاوه 3 البوم کامل کنسرت رقص آذربایجان &nbsp;این مجموعه را که بالای 70 ساعت فقط اموزش است به برترین نسخه اموزش رقص اذربایجان با کار امدی بسیار بسیار بالا و روش اموزش بسیار ساده و روان &nbsp;کرده که حتی میشود گفت با دو سه یاعت فقط دقت و تکرار حرکات شما خیلی راحت می توانید &nbsp;رقص را برای مجلس و در خانه و.. اجرا کنید</span> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.namasha.com/v/pEYVJM7v">دانلود نمونه محصول </a> <span>فقط با یکی دو ساعت<br>با توجه به اینکه برترین مجموعه شناخته شده و شکی نیست برای اندسته که حتی یک حرکت هم بلد نیستند به طور بسیار ساده &nbsp;وروشن اموزش انجام می شود &nbsp;حتی بدون نیاز یک ساعت مربی<br>دقت فر مایید این محصول نهایی است و اگر قصد تهیه این محصول را دارید محصولات دیگر را انتخاب نکنید چون &nbsp;محتویات محصولات دیگر همه در ون این مجموعه می باشد<br>بدون رقیب در قیمت که بالای 80 سی دی فشرده شده در 12 حلقه دی وی دی که هر دی وی دی &nbsp;با کمترین قیمت حتی کمتر از &nbsp;یک فیلم و.. معمول که در بازار است می باشد<br>محصول فشرده شده &nbsp;تا تعداد حدود 85 سی دی در 12 حلقهDVD جا داده شود &nbsp;قیکن و تعداد حلقه ها کم شودو این مجموعه را بدون رقیب در کل بازار اذربایجان و ایران در رتبه اول قرار بدهید<br><span>محصول از صفر و مبتدی شروع می کند <img alt="angel" src="http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/includes/Ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.gif" height="20" width="20"></span><br>مربی خانم ها جدا و اقایان جدا<br>ا<span>موزش حرکت هر دو جدا انجام میشود و &nbsp;در اخر اهنگ و اجرا انچه تمرین شده – ساده و راحت<br>مجموعه ها تکرار می شود در چند زاویه تا کاملا مشخص و روشن کاراموز ببینید</span><br><span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.namasha.com/v/pEYVJM7v">دانلود نمونه محصول<br><br>ی</a>ک دی وی دی دیگر اضافه شد&nbsp;<br><br>کاملترین مجموعه که در کل ایران و اذربایجان بیرون امده همه در این محصول است<br>هم برای خانم و هم اقایان<br><br>اگر با این مجموعه هم نتوانستید رقص اذری یاد بگیری _ &nbsp;که احتمال 1 در هزار است -&nbsp;<br>ساده ترین و کار امدترین متتد اموزش - بسیار ساده با تکرار حرکات بصورت خیلی ساده و اجرا &nbsp;</span><br>&nbsp;بهترین نسخه از صفرو مبتدی برای خانم و اقاو کودکان با اموزش مجرا و مربی مجزا و بصرت زیر خانم اموزش داده اقا اموزش داده و بعد شروع به رقص خانم و اقا و &nbsp;با هم &nbsp;می کنند&nbsp;<br>______<br><br><br><br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><h2>لینک واریز انلاین &nbsp;و توضیحات بیشتر &nbsp;محصول&nbsp;</h2><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/index.php">http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/index.php</a><br><span>________________________-<br></span><br> &nbsp;نسخه فشرده همین محصول هم با نصف قیمت در لینک زیر- دقت کنید جز فرمت هیج تنفواتی در نوع اموزشو ساعات و محتویان وجود نداردو درست کپی همین محصول است&nbsp;<br><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://danceazari.bab.ir/product/view/59aabaa2d9d7db22c48c3c95/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%B5/">http://danceazari.bab.ir/product/view/59aabaa2d9d7db22c48c3c95/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%D8%B4...</a><br>_____________________________________________________-<br><br>مرحله خرید&nbsp;<br>برای خرید باید اول عضو بشوید و مشخصات و ادرس و کد پستی تان را دقیق ثبت کنید&nbsp;<br>لینک عضویت -<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://danceazari.bab.ir/customer/login/">http://danceazari.bab.ir/customer/login/</a><br>بعد روی محصول مورد نظر کلیک کنید&nbsp;<br><b>اضافه سبد خرید +تکمیل و ادامه خرید&nbsp;</b><br><b>&nbsp; و آدرس و&nbsp; مشخصات گیرنده&nbsp;&nbsp; تان که در عضویت و... تمام .(مبلغ محصول را واریز کرده و اطلاع بدهید )&nbsp;<br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/az_onlinbot">https://t.me/az_onlinbot</a><br>تیک پرداخت هماهنگ شده را بزنید (یعنی هزینه محصول را از هر جا که دوست دارید کارت کنید )&nbsp;&nbsp; قسمت توضیحات هم یکی از سه روش زیر&nbsp;&nbsp;را &nbsp;که دوست دارید تحویل بگیرید را بنویسی د_ معمولا پیش فرض با پیک می اید و هزینه پیک را درب منزل می دهید&nbsp;<br><br>هزینه های ارسال&nbsp;<br>تهران درب منزل 11 هزار تومان که بعد تحویل بسته به پیک داده می شود&nbsp;<br>تهران خود رفته تحویل گرفته شود 7 هزتر تومان (برای تحویل تماس می گیرند )<br>شهرستان درب منزل 16 هزار&nbsp; و خود رفته تحویل بگیرند 8 هزار تومان می باشد&nbsp;</b><br><br>می توانید مستقیم هم از تلگرامو تماس ثبت سفارش کنید&nbsp;<br><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/az_onlinbot">https://t.me/az_onlinbot</a></b><br><br> <br>

<span><b>مراحل خرید </b><br><br>برای خرید باید اول عضو بشوید و مشخصات و ادرسو کد پستی تان را دقیق ثبت کنید <br>لینک عضویت -<a href="http://danceazari.bab.ir/customer/login/" target="_blank" rel="nofollow">http://danceazari.bab.ir/customer/login/</a>&nbsp; عضویت را بزنید <br>بعد روی محصول مورد نظر کلیک کنید <br><b>اضافه سبد خرید +تکمیل و ادامه خرید </b><br><b>&nbsp; و آدرس و&nbsp; مشخصات گیرنده&nbsp;&nbsp; تان که در عضویت و... تمام .(مبلغ محصول را واریز کرده و اطلاع بدهید ) <br><a href="https://t.me/az_onlinbot" target="_blank" rel="nofollow">https://t.me/az_onlinbot</a><br>هزینه پست ثبت کردید نشان داده می شود&nbsp; در صوتر عدم تغییر تیک پرداخت هماهنگ شده را بزنید&nbsp; قسمت توضیحات مورد و داشتید بفر مایید و نوع ارسال را که در زیر امده بفر مایید&nbsp; _ تمام <br><br>هزینه خود محصول را کارت کنید بسته ارسال شود <br>برای اطلاع واریز هم روش های زیادی در قسمت تماس خدمتتان نوشته شده <br>تلفن-ای دی های پشتیبان<br>ربات تلگرام و ...<br><br>&nbsp;دقت هزینه محصول را فقط واریز کنید هزینه ارسال به شرح زیر&nbsp; که در اخر سفارش قسمت توضیحات&nbsp; برای شما نشنا داده می شود&nbsp; اطلاع بدهید کدام یک را موارد زیر را می خواهید -&nbsp; بعد تحویل هزینه پیک را پرداخت کنید ولی هزینه بسته اول واریز می شود <br>در هر موردی مشکلی داشتید با تماس یا&nbsp; اس ام اس یا ای دی های تلگرام &nbsp; پشتیبانی اماده پاسخ گویی می باشند - تلفن قسمت تماس ها امده _&nbsp; می توانید تمام مراحل خرید را تلفنی و یا از طریق تلگرام هم انجام بدهید <br><br>هزینه های ارسال <br>تهران درب منزل 11 هزار تومان که بعد تحویل بسته به پیک داده می شود <br>تهران خود رفته تحویل گرفته شود 7 هزتر تومان (برای تحویل تماس می گیرند )<br>شهرستان درب منزل 16 هزار&nbsp; و خود رفته تحویل بگیرند 8 هزار تومان می باشد </b></span><br> <br><br> <br><br><br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!