نسخه فشره بسته نهایی و کامل رقص

3,000 تومان
100 گرم

مژده <br>نسخه دانلود این محصول هم امد <br>تلگرام وارد بشید <br><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/TK_SAS" title="Link: https://t.me/TK_SAS">https://t.me/TK_SAS</a><br><br><br><br>اگر توضیحات نسخه نهایی را بخوانید تفاوت فقط کیفیت است - با اینکه در این نسخه هم کاملا خرکان مشخصو معلوم و بصورت اشکارا خواهید دید - فقط فر مت کم شده تا تعداد حلقه ها پایین بیاید و قیمت کمتر شود&nbsp;<br>محتویات هر دو یکی و هستند&nbsp;<br><h2>این نسخه در 5dvd &nbsp;فشرده شده است&nbsp;</h2><br>مشخصات نسخه نهایی که بهترین نوع اموزش برای خانم و اقا و از صفرو پایه &nbsp;با مربی جداکانه می باشد&nbsp;<br>جا داره مجدد تکرا کنیم - ساعت و تمام محتویان این نسخه کاملا با نسخه دیگر یکسان است و فقط در تصویری یکی vcdدیگریmp4 در اندازه &nbsp;صفحه نمایش فرق دارد /&nbsp;<br><br><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://danceazari.bab.ir/product/view/595c7ac9d9d7db5b857e6c11/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-13-dvd-_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA/">http://danceazari.bab.ir/product/view/595c7ac9d9d7db5b857e6c11/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-...</a><br><br><br><h2>لینک واریز انلاین &nbsp;و توضیحات بیشتر &nbsp;محصول&nbsp;</h2><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/index.php">http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/index.php</a><br><br><br> <br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!