فشرده نسخه اموزش خانم ها

موجود نیست
0 گرم

مژده <br>نسخه دانلود این محصول هم امد <br>تلگرام وارد بشید <br><br><a href="https://t.me/TK_SAS" title="Link: https://t.me/TK_SAS">https://t.me/TK_SAS</a><br><br>ین محصول نسخه فشرده شده اموزش رقص خانم ها که 8 دی وی &nbsp;در فروشگاه معرفی شده است&nbsp;<br>دقت کنید منظور از فشرده فرمت تصویر است نه حجم و ساعت اموزش&nbsp;<br>ساعات و محتویات هر دو یکی هستند فقط نسخه 8 dvd فرمتش vcd است همانند کیفیت تلویزیون با کمی متفاوت اندازه تصویری&nbsp;<br>ولی این مجموعه نصف اندازه تصویر انجه در تلویزیون می بینید است &nbsp;- &nbsp;ولی کیفیت طوری است که کاملا حرکات را تشخسص و اموزش گرفت &nbsp;مشخصو شفاف فقط اندازه تصویر متفوات است&nbsp;<br>این محصول در 3dvd است&nbsp;<br>لینک زیر هم نسخه 8 dvd &nbsp;را می توانید ببینید&nbsp;<br><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://danceazari.bab.ir/product/view/595c81afd9d7db38a575bc12/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%A7-_8dvd/">http://danceazari.bab.ir/product/view/595c81afd9d7db38a575bc12/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE...</a><br><br>-----------------------------------<br>_________<br>لینک واریز انلاین&nbsp;<br><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/index.php">http://azarbayjanmp3.dvd.vcd.torksas.ir.tksas.com/torkseda.com/index.php</a><br><br>__________________________________________-<br><br>مرحله خرید&nbsp;<br>برای خرید باید اول عضو بشوید و مشخصات و ادرس و کد پستی تان را دقیق ثبت کنید&nbsp;<br>لینک عضویت -<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://danceazari.bab.ir/customer/login/">http://danceazari.bab.ir/customer/login/</a><br>بعد روی محصول مورد نظر کلیک کنید&nbsp;<br><b>اضافه سبد خرید +تکمیل و ادامه خرید&nbsp;</b><br><b>&nbsp; و آدرس و&nbsp; مشخصات گیرنده&nbsp;&nbsp; تان که در عضویت و... تمام .(مبلغ محصول را واریز کرده و اطلاع بدهید )&nbsp;<br><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/az_onlinbot">https://t.me/az_onlinbot</a><br>تماس م</b><b>ستقیم&nbsp;<br></b><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/a">https://t.me/</a></b><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/a">a</a>zarsas1</b><b><br>تیک پرداخت هماهنگ شده را بزنید (یعنی هزینه محصول را از هر جا که دوست دارید کارت کنید )&nbsp;&nbsp; قسمت توضیحات هم یکی از سه روش زیر&nbsp;&nbsp;را &nbsp;که دوست دارید تحویل بگیرید را بنویسی د_ معمولا پیش فرض با پیک می اید و هزینه پیک را درب منزل می دهید&nbsp;<br><br>هزینه های ارسال&nbsp;<br>تهران درب منزل 11 هزار تومان که بعد تحویل بسته به پیک داده می شود&nbsp;<br>تهران خود رفته تحویل گرفته شود 7 هزتر تومان (برای تحویل تماس می گیرند )<br>شهرستان درب منزل 16 هزار&nbsp; و خود رفته تحویل بگیرند 8 هزار تومان می باشد&nbsp;</b><br><br>می توانید مستقیم هم از تلگرامو تماس ثبت سفارش کنید&nbsp;<br><b><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://t.me/az_onlinbot">https://t.me/az_onlinbot</a></b> <br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!